Prijava v profil Moj COBISS (Kaj izbrati?)

V profil Moj COBISS se prijavite na način, ki vam najbolj ustreza:

  • Moja knjižnica – prijava z vpisnimi podatki (št. izkaznice in geslo) Moje knjižnice
  • ArnesAAI – prijava z identiteto ArnesAAI.
  • Google Plus – prijava z uporabniškim imenom za Google
  • Facebook – prijava z uporabniškim imenom za Facebook
  • E-naslov – prijava z e-naslovom

Več podrobnosti o prijavi v profil Moj COBISS tukaj.

Uporabniški profil Moj COBISS vam omogoča dostop do servisa Moje knjižnice, do zgodovine vaših iskanj in police z gradivom ter prilagoditev vmesnika COBISS+.

Uporabite račun Moje knjižnice

ali svoj račun za

ArnesAAI

ali svoj e-naslov