Faktor vpliva za serijsko publikacijo Research in Finance za leto 2006

Leto 2006
Naslov serijske publikacije Research in Finance
ISSN 0196-3821
Faktor vpliva 0.402
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

2003
Finance
Uvrstitev 104/130
Četrtina 4
IFx 1.041
IFmax 1. četrtine 4.692
IFmin 1. četrtine 1.203
IFmax 2. četrtine 1.174
IFmin 2. četrtine 0.786
IFmax 3. četrtine 0.782
IFmin 3. četrtine 0.503
IFmax 4. četrtine 0.495
IFmin 4. četrtine 0.026
ID=94575 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2006cResearch in FinanceeUnited Kingdomj0.402
200 e0196-3821
400 c2003dFinanceu104/130x1.041y0.026z0.4950414.69221.20331.17440.78650.78260.50370.49580.026