Faktor vpliva za serijsko publikacijo Annals of Public and Cooperative Economics za leto 1999

Leto 1999
Naslov serijske publikacije Annals of Public and Cooperative Economics
ISSN 1370-4788
Faktor vpliva 0.270
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 2002
Sociology and Political Science Economics and Econometrics
Uvrstitev 354/396 255/281
Četrtina 4 4
IFx 1.017 1.239
IFmax 1. četrtine 10.281 22.998
IFmin 1. četrtine 1.249 1.426
IFmax 2. četrtine 1.246 1.415
IFmin 2. četrtine 0.814 0.924
IFmax 3. četrtine 0.812 0.919
IFmin 3. četrtine 0.489 0.557
IFmax 4. četrtine 0.487 0.555
IFmin 4. četrtine 0.008 0.004
ID=8650 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a1999cAnnals of Public and Cooperative EconomicseUnited Kingdomj0.270
200 e1370-4788
210 a1467-8292
400 c3312dSociology and Political Scienceu354/396x1.017y0.008z0.48704110.28121.24931.24640.81450.81260.48970.48780.008
400 c2002dEconomics and Econometricsu255/281x1.239y0.004z0.55504122.99821.42631.41540.92450.91960.55770.55580.004