Faktor vpliva za serijsko publikacijo Gender and Education za leto 2006

Leto 2006
Naslov serijske publikacije Gender and Education
ISSN 0954-0253
Faktor vpliva 1.670
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3318 3304
Gender Studies Education
Uvrstitev 6/70 47/526
Četrtina 1 1
IFx 0.732 0.884
IFmax 1. četrtine 2.485 7.468
IFmin 1. četrtine 1.068 1.146
IFmax 2. četrtine 1.013 1.144
IFmin 2. četrtine 0.596 0.711
IFmax 3. četrtine 0.560 0.710
IFmin 3. četrtine 0.354 0.430
IFmax 4. četrtine 0.328 0.426
IFmin 4. četrtine 0.022 0.001
ID=85740 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2006cGender and EducationeUnited Kingdomj1.670
200 e0954-0253
210 a1360-0516
400 c3318dGender Studiesu6/70x0.732y1.068z2.4850112.48521.06831.01340.59650.56060.35470.32880.022
400 c3304dEducationu47/526x0.884y1.146z7.4680117.46821.14631.14440.71150.71060.43070.42680.001