Faktor vpliva za serijsko publikacijo Venture Capital za leto 2005

Leto 2005
Naslov serijske publikacije Venture Capital
ISSN 1369-1066/1464-5343
Faktor vpliva 0.511
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

2003
Finance
Uvrstitev 93/122
Četrtina 4
IFx 1.047
IFmax 1. četrtine 6.107
IFmin 1. četrtine 1.344
IFmax 2. četrtine 1.321
IFmin 2. četrtine 0.808
IFmax 3. četrtine 0.806
IFmin 3. četrtine 0.519
IFmax 4. četrtine 0.511
IFmin 4. četrtine 0.058
ID=79254 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2005cVenture CapitaleUnited Kingdomj0.511
200 e1369-1066
210 a1464-5343
400 c2003dFinanceu93/122x1.047y0.058z0.5110416.10721.34431.32140.80850.80660.51970.51180.058