Faktor vpliva za serijsko publikacijo Arid Land Research and Management za leto 2004

Leto 2004
Naslov serijske publikacije Arid Land Research and Management
ISSN 1532-4982
Faktor vpliva 0.634
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

1111
Soil Science
Uvrstitev 46/66
Četrtina 3
IFx 0.949
IFmax 1. četrtine 3.847
IFmin 1. četrtine 1.281
IFmax 2. četrtine 1.223
IFmin 2. četrtine 0.873
IFmax 3. četrtine 0.833
IFmin 3. četrtine 0.522
IFmax 4. četrtine 0.477
IFmin 4. četrtine 0.021
ID=64426 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2004cArid Land Research and ManagementeUnited Kingdomj0.634
200 e1532-4982
210 a1532-4990
300 c1111dSoil Scienceu46/66x0.949y0.522z0.8330313.84721.28131.22340.87350.83360.52270.47780.021