Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Journal of Food Sciences and Nutrition za leto 1999

Leto 1999
Naslov serijske publikacije International Journal of Food Sciences and Nutrition
ISSN 0963-7486
Faktor vpliva 0.606
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

1106
Food Science
Uvrstitev 76/131
Četrtina 3
IFx 0.781
IFmax 1. četrtine 2.610
IFmin 1. četrtine 1.091
IFmax 2. četrtine 1.049
IFmin 2. četrtine 0.711
IFmax 3. četrtine 0.698
IFmin 3. četrtine 0.422
IFmax 4. četrtine 0.410
IFmin 4. četrtine 0.042
ID=5988 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a1999cInternational Journal of Food Sciences and NutritioneUnited Kingdomj0.606
200 e0963-7486
210 a1465-3478
300 c1106dFood Scienceu76/131x0.781y0.422z0.6980312.61021.09131.04940.71150.69860.42270.41080.042