Faktor vpliva za serijsko publikacijo Venture Capital za leto 2003

Leto 2003
Naslov serijske publikacije Venture Capital
ISSN 1369-1066/1464-5343
Faktor vpliva 0.628
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

2003
Finance
Uvrstitev 71/105
Četrtina 3
IFx 1.066
IFmax 1. četrtine 4.786
IFmin 1. četrtine 1.329
IFmax 2. četrtine 1.324
IFmin 2. četrtine 0.867
IFmax 3. četrtine 0.852
IFmin 3. četrtine 0.558
IFmax 4. četrtine 0.533
IFmin 4. četrtine 0.012
ID=51395 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2003cVenture CapitaleUnited Kingdomj0.628
200 e1369-1066
210 a1464-5343
400 c2003dFinanceu71/105x1.066y0.558z0.8520314.78621.32931.32440.86750.85260.55870.53380.012