Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Coastal Research za leto 1999

Leto 1999
Naslov serijske publikacije Journal of Coastal Research
ISSN 0749-0208
Faktor vpliva 0.824
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2312 2303 1904
Water Science and Technology Ecology Earth-Surface Processes
Uvrstitev 44/99 82/165 34/70
Četrtina 2 2 2
IFx 0.778 0.925 0.821
IFmax 1. četrtine 1.877 7.135 2.358
IFmin 1. četrtine 1.071 1.148 1.041
IFmax 2. četrtine 1.070 1.105 1.030
IFmin 2. četrtine 0.778 0.821 0.792
IFmax 3. četrtine 0.768 0.803 0.744
IFmin 3. četrtine 0.433 0.488 0.434
IFmax 4. četrtine 0.424 0.487 0.429
IFmin 4. četrtine 0.002 0.002 0.039
ID=4228 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a1999cJournal of Coastal ResearcheUnited Statesj0.824
200 e0749-0208
210 a1551-5036
300 c2312dWater Science and Technologyu44/99x0.778y0.778z1.0700211.87721.07131.07040.77850.76860.43370.42480.002
300 c2303dEcologyu82/165x0.925y0.821z1.1050217.13521.14831.10540.82150.80360.48870.48780.002
300 c1904dEarth-Surface Processesu34/70x0.821y0.792z1.0300212.35821.04131.03040.79250.74460.43470.42980.039