Faktor vpliva za serijsko publikacijo Acta Chimica Slovenica za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Acta Chimica Slovenica
ISSN 1318-0207/1580-3155
Faktor vpliva 0.446
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

1600
General Chemistry
Uvrstitev 239/374
Četrtina 3
IFx 0.860
IFmax 1. četrtine 12.162
IFmin 1. četrtine 1.034
IFmax 2. četrtine 1.031
IFmin 2. četrtine 0.631
IFmax 3. četrtine 0.621
IFmin 3. četrtine 0.333
IFmax 4. četrtine 0.329
IFmin 4. četrtine 0.006
ID=334481 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2018cActa Chimica SlovenicaeSloveniaj0.446
200 e1318-0207
210 a1580-3155
300 c1600dGeneral Chemistryu239/374x0.860y0.333z0.62103112.16221.03431.03140.63150.62160.33370.32980.006