Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Cluster Science za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Journal of Cluster Science
ISSN 1040-7278/1572-8862
Faktor vpliva 0.490
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2500 3104 1303 1600
General Materials Science Condensed Matter Physics Biochemistry General Chemistry
Uvrstitev 290/433 302/403 321/426 224/374
Četrtina 3 3 4 3
IFx 1.026 0.993 0.895 0.860
IFmax 1. četrtine 12.612 12.612 12.612 12.162
IFmin 1. četrtine 1.222 1.098 1.080 1.034
IFmax 2. četrtine 1.218 1.097 1.078 1.031
IFmin 2. četrtine 0.725 0.779 0.791 0.631
IFmax 3. četrtine 0.723 0.777 0.787 0.621
IFmin 3. četrtine 0.391 0.489 0.492 0.333
IFmax 4. četrtine 0.378 0.488 0.490 0.329
IFmin 4. četrtine 0.008 0.018 0.002 0.006
ID=333663 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2018cJournal of Cluster ScienceeUnited Statesj0.490
200 e1040-7278
210 a1572-8862
300 c2500dGeneral Materials Scienceu290/433x1.026y0.391z0.72303112.61221.22231.21840.72550.72360.39170.37880.008
300 c3104dCondensed Matter Physicsu302/403x0.993y0.489z0.77703112.61221.09831.09740.77950.77760.48970.48880.018
300 c1303dBiochemistryu321/426x0.895y0.002z0.49004112.61221.08031.07840.79150.78760.49270.49080.002
300 c1600dGeneral Chemistryu224/374x0.860y0.333z0.62103112.16221.03431.03140.63150.62160.33370.32980.006