Faktor vpliva za serijsko publikacijo The Middle East Journal za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije The Middle East Journal
ISSN 0026-3141
Faktor vpliva 0.812
Država United States

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3305 3312
Geography, Planning and Development Sociology and Political Science
Uvrstitev 265/616 465/1074
Četrtina 2 2
IFx 0.810 0.862
IFmax 1. četrtine 3.747 5.340
IFmin 1. četrtine 1.094 1.167
IFmax 2. četrtine 1.092 1.166
IFmin 2. četrtine 0.722 0.696
IFmax 3. četrtine 0.716 0.695
IFmin 3. četrtine 0.396 0.384
IFmax 4. četrtine 0.393 0.383
IFmin 4. četrtine 0.007 0.002
ID=327753 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2018cThe Middle East JournaleUnited Statesj0.812
200 e0026-3141
400 c3305dGeography, Planning and Developmentu265/616x0.810y0.722z1.0920213.74721.09431.09240.72250.71660.39670.39380.007
400 c3312dSociology and Political Scienceu465/1074x0.862y0.696z1.1660215.34021.16731.16640.69650.69560.38470.38380.002