Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Palestine Studies za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Journal of Palestine Studies
ISSN 0377-919X/1533-8614
Faktor vpliva 0.814
Država United States

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 3305
Sociology and Political Science Geography, Planning and Development
Uvrstitev 463/1074 263/616
Četrtina 2 2
IFx 0.862 0.810
IFmax 1. četrtine 5.340 3.747
IFmin 1. četrtine 1.167 1.094
IFmax 2. četrtine 1.166 1.092
IFmin 2. četrtine 0.696 0.722
IFmax 3. četrtine 0.695 0.716
IFmin 3. četrtine 0.384 0.396
IFmax 4. četrtine 0.383 0.393
IFmin 4. četrtine 0.002 0.007
ID=327734 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2018cJournal of Palestine StudieseUnited Statesj0.814
200 e0377-919X
210 a1533-8614
400 c3312dSociology and Political Scienceu463/1074x0.862y0.696z1.1660215.34021.16731.16640.69650.69560.38470.38380.002
400 c3305dGeography, Planning and Developmentu263/616x0.810y0.722z1.0920213.74721.09431.09240.72250.71660.39670.39380.007