Faktor vpliva za serijsko publikacijo Employee Relations za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Employee Relations
ISSN 0142-5455
Faktor vpliva 0.894
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1407 1410
Organizational Behavior and Human Resource Management Industrial relations
Uvrstitev 88/187 24/51
Četrtina 2 2
IFx 1.022 0.889
IFmax 1. četrtine 6.653 3.956
IFmin 1. četrtine 1.293 1.148
IFmax 2. četrtine 1.281 1.131
IFmin 2. četrtine 0.853 0.839
IFmax 3. četrtine 0.851 0.678
IFmin 3. četrtine 0.476 0.451
IFmax 4. četrtine 0.475 0.436
IFmin 4. četrtine 0.048 0.101
ID=326319 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2018cEmployee RelationseUnited Kingdomj0.894
200 e0142-5455
400 c1407dOrganizational Behavior and Human Resource Managementu88/187x1.022y0.853z1.2810216.65321.29331.28140.85350.85160.47670.47580.048
400 c1410dIndustrial relationsu24/51x0.889y0.839z1.1310213.95621.14831.13140.83950.67860.45170.43680.101