Faktor vpliva za serijsko publikacijo Environment and History za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Environment and History
ISSN 0967-3407/1752-7023
Faktor vpliva 0.958
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2301
Environmental Science (miscellaneous)
Uvrstitev 32/68
Četrtina 2
IFx 1.012
IFmax 1. četrtine 5.543
IFmin 1. četrtine 1.419
IFmax 2. četrtine 1.359
IFmin 2. četrtine 0.937
IFmax 3. četrtine 0.893
IFmin 3. četrtine 0.488
IFmax 4. četrtine 0.476
IFmin 4. četrtine 0.001

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1202 1201 3305
History Arts and Humanities (miscellaneous) Geography, Planning and Development
Uvrstitev 225/929 123/254 196/616
Četrtina 1 2 2
IFx 0.687 1.009 0.810
IFmax 1. četrtine 4.941 3.575 3.747
IFmin 1. četrtine 0.941 1.295 1.094
IFmax 2. četrtine 0.939 1.290 1.092
IFmin 2. četrtine 0.604 0.948 0.722
IFmax 3. četrtine 0.602 0.947 0.716
IFmin 3. četrtine 0.304 0.611 0.396
IFmax 4. četrtine 0.303 0.605 0.393
IFmin 4. četrtine 0.002 0.005 0.007
ID=325360 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2018cEnvironment and HistoryeUnited Kingdomj0.958
200 e0967-3407
210 a1752-7023
300 c2301dEnvironmental Science (miscellaneous)u32/68x1.012y0.937z1.3590215.54321.41931.35940.93750.89360.48870.47680.001
400 c1202dHistoryu225/929x0.687y0.941z4.9410114.94120.94130.93940.60450.60260.30470.30380.002
400 c1201dArts and Humanities (miscellaneous)u123/254x1.009y0.948z1.2900213.57521.29531.29040.94850.94760.61170.60580.005
400 c3305dGeography, Planning and Developmentu196/616x0.810y0.722z1.0920213.74721.09431.09240.72250.71660.39670.39380.007