Faktor vpliva za serijsko publikacijo Latin American Perspectives za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Latin American Perspectives
ISSN 0094-582X/1552-678X
Faktor vpliva 0.958
Država United States

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 3305
Sociology and Political Science Geography, Planning and Development
Uvrstitev 378/1074 196/616
Četrtina 2 2
IFx 0.862 0.810
IFmax 1. četrtine 5.340 3.747
IFmin 1. četrtine 1.167 1.094
IFmax 2. četrtine 1.166 1.092
IFmin 2. četrtine 0.696 0.722
IFmax 3. četrtine 0.695 0.716
IFmin 3. četrtine 0.384 0.396
IFmax 4. četrtine 0.383 0.393
IFmin 4. četrtine 0.002 0.007
ID=325358 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2018cLatin American PerspectiveseUnited Statesj0.958
200 e0094-582X
210 a1552-678X
400 c3312dSociology and Political Scienceu378/1074x0.862y0.696z1.1660215.34021.16731.16640.69650.69560.38470.38380.002
400 c3305dGeography, Planning and Developmentu196/616x0.810y0.722z1.0920213.74721.09431.09240.72250.71660.39670.39380.007