Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Chromatography A za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Journal of Chromatography A
ISSN 0021-9673/1873-3778
Faktor vpliva 1.167
Država Netherlands

Uvrstitve Science Edition (SE)

1303 1602 1605
Biochemistry Analytical Chemistry Organic Chemistry
Uvrstitev 83/426 24/116 21/171
Četrtina 1 1 1
IFx 0.895 0.810 0.772
IFmax 1. četrtine 12.612 2.414 6.302
IFmin 1. četrtine 1.080 1.055 0.895
IFmax 2. četrtine 1.078 1.028 0.891
IFmin 2. četrtine 0.791 0.688 0.664
IFmax 3. četrtine 0.787 0.685 0.661
IFmin 3. četrtine 0.492 0.444 0.472
IFmax 4. četrtine 0.490 0.436 0.465
IFmin 4. četrtine 0.002 0.007 0.085
ID=322858 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2018cJournal of Chromatography AeNetherlandsj1.167
200 e0021-9673
210 a1873-3778
300 c1303dBiochemistryu83/426x0.895y1.080z12.61201112.61221.08031.07840.79150.78760.49270.49080.002
300 c1602dAnalytical Chemistryu24/116x0.810y1.055z2.4140112.41421.05531.02840.68850.68560.44470.43680.007
300 c1605dOrganic Chemistryu21/171x0.772y0.895z6.3020116.30220.89530.89140.66450.66160.47270.46580.085