Faktor vpliva za serijsko publikacijo Applied Surface Science za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Applied Surface Science
ISSN 0169-4332
Faktor vpliva 1.326
Država Netherlands

Uvrstitve Science Edition (SE)

3110 1600 3104 2508 3100
Surfaces and Interfaces General Chemistry Condensed Matter Physics Surfaces, Coatings and Films General Physics and Astronomy
Uvrstitev 13/53 50/374 68/403 20/112 36/218
Četrtina 1 1 1 1 1
IFx 1.127 0.860 0.993 1.005 1.043
IFmax 1. četrtine 6.302 12.162 12.612 13.957 14.721
IFmin 1. četrtine 1.302 1.034 1.098 1.200 1.129
IFmax 2. četrtine 1.290 1.031 1.097 1.186 1.126
IFmin 2. četrtine 0.815 0.631 0.779 0.798 0.762
IFmax 3. četrtine 0.798 0.621 0.777 0.790 0.761
IFmin 3. četrtine 0.505 0.333 0.489 0.505 0.456
IFmax 4. četrtine 0.417 0.329 0.488 0.501 0.454
IFmin 4. četrtine 0.036 0.006 0.018 0.005 0.011
ID=321602 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2018cApplied Surface ScienceeNetherlandsj1.326
200 e0169-4332
300 c3110dSurfaces and Interfacesu13/53x1.127y1.302z6.3020116.30221.30231.29040.81550.79860.50570.41780.036
300 c1600dGeneral Chemistryu50/374x0.860y1.034z12.16201112.16221.03431.03140.63150.62160.33370.32980.006
300 c3104dCondensed Matter Physicsu68/403x0.993y1.098z12.61201112.61221.09831.09740.77950.77760.48970.48880.018
300 c2508dSurfaces, Coatings and Filmsu20/112x1.005y1.200z13.95701113.95721.20031.18640.79850.79060.50570.50180.005
300 c3100dGeneral Physics and Astronomyu36/218x1.043y1.129z14.72101114.72121.12931.12640.76250.76160.45670.45480.011