Faktor vpliva za serijsko publikacijo Atmospheric Measurement Techniques za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Atmospheric Measurement Techniques
ISSN 1867-1381/1867-8548
Faktor vpliva 1.472
Država Germany

Uvrstitve Science Edition (SE)

1902
Atmospheric Science
Uvrstitev 17/111
Četrtina 1
IFx 0.969
IFmax 1. četrtine 2.943
IFmin 1. četrtine 1.292
IFmax 2. četrtine 1.288
IFmin 2. četrtine 0.864
IFmax 3. četrtine 0.843
IFmin 3. četrtine 0.561
IFmax 4. četrtine 0.554
IFmin 4. četrtine 0.072
ID=320749 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2018cAtmospheric Measurement TechniqueseGermanyj1.472
200 e1867-1381
210 a1867-8548
300 c1902dAtmospheric Scienceu17/111x0.969y1.292z2.9430112.94321.29231.28840.86450.84360.56170.55480.072