Faktor vpliva za serijsko publikacijo Clinical Microbiology and Infection za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Clinical Microbiology and Infection
ISSN 1198-743X/1469-0691
Faktor vpliva 1.870
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2726 2725
Microbiology (medical) Infectious Diseases
Uvrstitev 9/113 15/278
Četrtina 1 1
IFx 0.980 0.928
IFmax 1. četrtine 9.259 9.259
IFmin 1. četrtine 1.209 1.151
IFmax 2. četrtine 1.188 1.131
IFmin 2. četrtine 0.832 0.812
IFmax 3. četrtine 0.831 0.810
IFmin 3. četrtine 0.464 0.445
IFmax 4. četrtine 0.457 0.443
IFmin 4. četrtine 0.020 0.004
ID=319444 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2018cClinical Microbiology and InfectioneUnited Kingdomj1.870
200 e1198-743X
210 a1469-0691
300 c2726dMicrobiology (medical)u9/113x0.980y1.209z9.2590119.25921.20931.18840.83250.83160.46470.45780.020
300 c2725dInfectious Diseasesu15/278x0.928y1.151z9.2590119.25921.15131.13140.81250.81060.44570.44380.004