Faktor vpliva za serijsko publikacijo Water Research za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Water Research
ISSN 0043-1354/1879-2448
Faktor vpliva 2.426
Država Netherlands

Uvrstitve Science Edition (SE)

2311 2312 2310 2302
Waste Management and Disposal Water Science and Technology Pollution Ecological Modelling
Uvrstitev 2/91 2/202 4/116 3/30
Četrtina 1 1 1 1
IFx 0.873 0.822 0.913 1.040
IFmax 1. četrtine 3.060 2.821 4.622 2.682
IFmin 1. četrtine 1.276 1.133 1.197 1.193
IFmax 2. četrtine 1.260 1.114 1.152 1.141
IFmin 2. četrtine 0.730 0.752 0.755 0.922
IFmax 3. četrtine 0.728 0.740 0.730 0.892
IFmin 3. četrtine 0.396 0.421 0.382 0.672
IFmax 4. četrtine 0.382 0.419 0.375 0.666
IFmin 4. četrtine 0.005 0.002 0.044 0.052
ID=318694 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2018cWater ResearcheNetherlandsj2.426
200 e0043-1354
210 a1879-2448
300 c2311dWaste Management and Disposalu2/91x0.873y1.276z3.0600113.06021.27631.26040.73050.72860.39670.38280.005
300 c2312dWater Science and Technologyu2/202x0.822y1.133z2.8210112.82121.13331.11440.75250.74060.42170.41980.002
300 c2310dPollutionu4/116x0.913y1.197z4.6220114.62221.19731.15240.75550.73060.38270.37580.044
300 c2302dEcological Modellingu3/30x1.040y1.193z2.6820112.68221.19331.14140.92250.89260.67270.66680.052