Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Journal of Social Sustainability in Economic, Social and Cultural Context za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije International Journal of Social Sustainability in Economic, Social and Cultural Context
ISSN 2325-1115/2325-114X
Faktor vpliva 0.061
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2301
Environmental Science (miscellaneous)
Uvrstitev 67/68
Četrtina 4
IFx 1.059
IFmax 1. četrtine 5.139
IFmin 1. četrtine 1.433
IFmax 2. četrtine 1.399
IFmin 2. četrtine 0.951
IFmax 3. četrtine 0.950
IFmin 3. četrtine 0.509
IFmax 4. četrtine 0.396
IFmin 4. četrtine 0.027

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3305 3312
Geography, Planning and Development Sociology and Political Science
Uvrstitev 596/615 1018/1047
Četrtina 4 4
IFx 0.827 0.911
IFmax 1. četrtine 4.640 7.039
IFmin 1. četrtine 1.126 1.203
IFmax 2. četrtine 1.124 1.201
IFmin 2. četrtine 0.700 0.755
IFmax 3. četrtine 0.699 0.754
IFmin 3. četrtine 0.396 0.410
IFmax 4. četrtine 0.395 0.409
IFmin 4. četrtine 0.004 0.005
ID=317171 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2017cInternational Journal of Social Sustainability in Economic, Social and Cultural ContexteUnited Statesj0.061
200 e2325-1115
210 a2325-114X
300 c2301dEnvironmental Science (miscellaneous)u67/68x1.059y0.027z0.3960415.13921.43331.39940.95150.95060.50970.39680.027
400 c3305dGeography, Planning and Developmentu596/615x0.827y0.004z0.3950414.64021.12631.12440.70050.69960.39670.39580.004
400 c3312dSociology and Political Scienceu1018/1047x0.911y0.005z0.4090417.03921.20331.20140.75550.75460.41070.40980.005