Faktor vpliva za serijsko publikacijo Capitalism, Nature, Socialism za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Capitalism, Nature, Socialism
ISSN 1045-5752/1548-3290
Faktor vpliva 0.278
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2308
Management, Monitoring, Policy and Law
Uvrstitev 233/267
Četrtina 4
IFx 0.908
IFmax 1. četrtine 4.640
IFmin 1. četrtine 1.199
IFmax 2. četrtine 1.198
IFmin 2. četrtine 0.810
IFmax 3. četrtine 0.809
IFmin 3. četrtine 0.442
IFmax 4. četrtine 0.434
IFmin 4. četrtine 0.013

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3320 3305
Political Science and International Relations Geography, Planning and Development
Uvrstitev 384/446 513/615
Četrtina 4 4
IFx 0.910 0.827
IFmax 1. četrtine 13.487 4.640
IFmin 1. četrtine 1.163 1.126
IFmax 2. četrtine 1.161 1.124
IFmin 2. četrtine 0.729 0.700
IFmax 3. četrtine 0.724 0.699
IFmin 3. četrtine 0.410 0.396
IFmax 4. četrtine 0.404 0.395
IFmin 4. četrtine 0.006 0.004
ID=314052 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2017cCapitalism, Nature, SocialismeUnited Kingdomj0.278
200 e1045-5752
210 a1548-3290
300 c2308dManagement, Monitoring, Policy and Lawu233/267x0.908y0.013z0.4340414.64021.19931.19840.81050.80960.44270.43480.013
400 c3320dPolitical Science and International Relationsu384/446x0.910y0.006z0.40404113.48721.16331.16140.72950.72460.41070.40480.006
400 c3305dGeography, Planning and Developmentu513/615x0.827y0.004z0.3950414.64021.12631.12440.70050.69960.39670.39580.004