Faktor vpliva za serijsko publikacijo Critical Housing Analysis za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Critical Housing Analysis
ISSN 2336-2839
Faktor vpliva 0.367
Država Czech Republic

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3322 3312 3305
Urban Studies Sociology and Political Science Geography, Planning and Development
Uvrstitev 107/152 829/1047 481/615
Četrtina 3 4 4
IFx 0.740 0.911 0.827
IFmax 1. četrtine 2.322 7.039 4.640
IFmin 1. četrtine 1.138 1.203 1.126
IFmax 2. četrtine 1.129 1.201 1.124
IFmin 2. četrtine 0.581 0.755 0.700
IFmax 3. četrtine 0.578 0.754 0.699
IFmin 3. četrtine 0.311 0.410 0.396
IFmax 4. četrtine 0.299 0.409 0.395
IFmin 4. četrtine 0.004 0.005 0.004
ID=312580 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2017cCritical Housing AnalysiseCzech Republicj0.367
200 e2336-2839
400 c3322dUrban Studiesu107/152x0.740y0.311z0.5780312.32221.13831.12940.58150.57860.31170.29980.004
400 c3312dSociology and Political Scienceu829/1047x0.911y0.005z0.4090417.03921.20331.20140.75550.75460.41070.40980.005
400 c3305dGeography, Planning and Developmentu481/615x0.827y0.004z0.3950414.64021.12631.12440.70050.69960.39670.39580.004