Faktor vpliva za serijsko publikacijo Revista Venezolana de Gerencia za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Revista Venezolana de Gerencia
ISSN 1315-9984
Faktor vpliva 0.380
Država Venezuela

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1400 3305
General Business, Management and Accounting Geography, Planning and Development
Uvrstitev 138/183 478/615
Četrtina 3 4
IFx 0.878 0.827
IFmax 1. četrtine 5.039 4.640
IFmin 1. četrtine 1.103 1.126
IFmax 2. četrtine 1.097 1.124
IFmin 2. četrtine 0.727 0.700
IFmax 3. četrtine 0.726 0.699
IFmin 3. četrtine 0.380 0.396
IFmax 4. četrtine 0.376 0.395
IFmin 4. četrtine 0.008 0.004
ID=312370 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2017cRevista Venezolana de GerenciaeVenezuelaj0.380
200 e1315-9984
400 c1400dGeneral Business, Management and Accountingu138/183x0.878y0.380z0.7260315.03921.10331.09740.72750.72660.38070.37680.008
400 c3305dGeography, Planning and Developmentu478/615x0.827y0.004z0.3950414.64021.12631.12440.70050.69960.39670.39580.004