Faktor vpliva za serijsko publikacijo Sociedade e Estado za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Sociedade e Estado
ISSN 0102-6992/1980-5462
Faktor vpliva 0.462
Država Brazil

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3305 3312
Geography, Planning and Development Sociology and Political Science
Uvrstitev 438/615 738/1047
Četrtina 3 3
IFx 0.827 0.911
IFmax 1. četrtine 4.640 7.039
IFmin 1. četrtine 1.126 1.203
IFmax 2. četrtine 1.124 1.201
IFmin 2. četrtine 0.700 0.755
IFmax 3. četrtine 0.699 0.754
IFmin 3. četrtine 0.396 0.410
IFmax 4. četrtine 0.395 0.409
IFmin 4. četrtine 0.004 0.005
ID=310961 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2017cSociedade e EstadoeBrazilj0.462
200 e0102-6992
210 a1980-5462
400 c3305dGeography, Planning and Developmentu438/615x0.827y0.396z0.6990314.64021.12631.12440.70050.69960.39670.39580.004
400 c3312dSociology and Political Scienceu738/1047x0.911y0.410z0.7540317.03921.20331.20140.75550.75460.41070.40980.005