Faktor vpliva za serijsko publikacijo Australian and New Zealand Journal of Family Therapy za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Australian and New Zealand Journal of Family Therapy
ISSN 0814-723X/1467-8438
Faktor vpliva 0.537
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 3201
Sociology and Political Science Psychology (miscellaneous)
Uvrstitev 684/1047 29/37
Četrtina 3 4
IFx 0.911 0.994
IFmax 1. četrtine 7.039 3.196
IFmin 1. četrtine 1.203 1.073
IFmax 2. četrtine 1.201 1.046
IFmin 2. četrtine 0.755 0.885
IFmax 3. četrtine 0.754 0.880
IFmin 3. četrtine 0.410 0.565
IFmax 4. četrtine 0.409 0.537
IFmin 4. četrtine 0.005 0.083
ID=309624 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2017cAustralian and New Zealand Journal of Family TherapyeUnited Kingdomj0.537
200 e0814-723X
210 a1467-8438
400 c3312dSociology and Political Scienceu684/1047x0.911y0.410z0.7540317.03921.20331.20140.75550.75460.41070.40980.005
400 c3201dPsychology (miscellaneous)u29/37x0.994y0.083z0.5370413.19621.07331.04640.88550.88060.56570.53780.083