Faktor vpliva za serijsko publikacijo Austrian Studies za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Austrian Studies
ISSN 1350-7532
Faktor vpliva 0.211
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3316 3320 1213 1202
Cultural Studies Political Science and International Relations Visual Arts and Performing Arts History
Uvrstitev 609/724 399/446 245/311 767/888
Četrtina 4 4 4 4
IFx 0.711 0.910 0.630 0.764
IFmax 1. četrtine 7.039 13.487 2.611 13.000
IFmin 1. četrtine 0.958 1.163 0.920 1.000
IFmax 2. četrtine 0.954 1.161 0.918 0.996
IFmin 2. četrtine 0.609 0.729 0.510 0.650
IFmax 3. četrtine 0.607 0.724 0.506 0.647
IFmin 3. četrtine 0.307 0.410 0.245 0.336
IFmax 4. četrtine 0.306 0.404 0.240 0.334
IFmin 4. četrtine 0.002 0.006 0.007 0.002
ID=307825 LN 307825 004 V1 12.09.2019 SNIP::IZUM Copied 0
001 2307829
100 a2017cAustrian StudieseUnited Kingdomj0.211
110 f1350-7532
200 e1350-7532
210 a2222-4262
400 c3316dCultural Studiesu609/724x0.711y0.002z0.3060417.03920.95830.95440.60950.60760.30770.30680.002
400 c3320dPolitical Science and International Relationsu399/446x0.910y0.006z0.40404113.48721.16331.16140.72950.72460.41070.40480.006
400 c1213dVisual Arts and Performing Artsu245/311x0.630y0.007z0.2400412.61120.92030.91840.51050.50660.24570.24080.007
400 c1202dHistoryu767/888x0.764y0.002z0.33404113.00021.00030.99640.65050.64760.33670.33480.002