Faktor vpliva za serijsko publikacijo Asian Survey za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Asian Survey
ISSN 0004-4687/1533-838X
Faktor vpliva 0.640
Država United States

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3305 3312
Geography, Planning and Development Sociology and Political Science
Uvrstitev 340/615 602/1047
Četrtina 3 3
IFx 0.827 0.911
IFmax 1. četrtine 4.640 7.039
IFmin 1. četrtine 1.126 1.203
IFmax 2. četrtine 1.124 1.201
IFmin 2. četrtine 0.700 0.755
IFmax 3. četrtine 0.699 0.754
IFmin 3. četrtine 0.396 0.410
IFmax 4. četrtine 0.395 0.409
IFmin 4. četrtine 0.004 0.005
ID=307726 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2017cAsian SurveyeUnited Statesj0.640
200 e0004-4687
210 a1533-838X
400 c3305dGeography, Planning and Developmentu340/615x0.827y0.396z0.6990314.64021.12631.12440.70050.69960.39670.39580.004
400 c3312dSociology and Political Scienceu602/1047x0.911y0.410z0.7540317.03921.20331.20140.75550.75460.41070.40980.005