Faktor vpliva za serijsko publikacijo Indonesia and the Malay World za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Indonesia and the Malay World
ISSN 1363-9811/1469-8382
Faktor vpliva 0.748
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3314 1201 3305
Anthropology Arts and Humanities (miscellaneous) Geography, Planning and Development
Uvrstitev 138/317 167/256 277/615
Četrtina 2 3 2
IFx 0.800 1.028 0.827
IFmax 1. četrtine 3.190 3.712 4.640
IFmin 1. četrtine 1.080 1.265 1.126
IFmax 2. četrtine 1.078 1.259 1.124
IFmin 2. četrtine 0.673 0.947 0.700
IFmax 3. četrtine 0.671 0.936 0.699
IFmin 3. četrtine 0.403 0.633 0.396
IFmax 4. četrtine 0.400 0.629 0.395
IFmin 4. četrtine 0.008 0.020 0.004
ID=305755 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2017cIndonesia and the Malay WorldeUnited Kingdomj0.748
200 e1363-9811
210 a1469-8382
400 c3314dAnthropologyu138/317x0.800y0.673z1.0780213.19021.08031.07840.67350.67160.40370.40080.008
400 c1201dArts and Humanities (miscellaneous)u167/256x1.028y0.633z0.9360313.71221.26531.25940.94750.93660.63370.62980.020
400 c3305dGeography, Planning and Developmentu277/615x0.827y0.700z1.1240214.64021.12631.12440.70050.69960.39670.39580.004