Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of the International Phonetic Association za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Journal of the International Phonetic Association
ISSN 0025-1003/1475-3502
Faktor vpliva 1.123
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

3616
Speech and Hearing
Uvrstitev 18/54
Četrtina 2
IFx 0.861
IFmax 1. četrtine 1.719
IFmin 1. četrtine 1.320
IFmax 2. četrtine 1.169
IFmin 2. četrtine 0.901
IFmax 3. četrtine 0.742
IFmin 3. četrtine 0.452
IFmax 4. četrtine 0.414
IFmin 4. četrtine 0.016

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3314 1203 3310
Anthropology Language and Linguistics Linguistics and Language
Uvrstitev 75/317 134/565 147/617
Četrtina 1 1 1
IFx 0.800 0.808 0.811
IFmax 1. četrtine 3.190 13.000 13.000
IFmin 1. četrtine 1.080 1.106 1.107
IFmax 2. četrtine 1.078 1.104 1.106
IFmin 2. četrtine 0.673 0.685 0.685
IFmax 3. četrtine 0.671 0.677 0.677
IFmin 3. četrtine 0.403 0.320 0.328
IFmax 4. četrtine 0.400 0.318 0.325
IFmin 4. četrtine 0.008 0.006 0.006
ID=300297 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2017cJournal of the International Phonetic AssociationeUnited Kingdomj1.123
200 e0025-1003
210 a1475-3502
300 c3616dSpeech and Hearingu18/54x0.861y0.901z1.1690211.71921.32031.16940.90150.74260.45270.41480.016
400 c3314dAnthropologyu75/317x0.800y1.080z3.1900113.19021.08031.07840.67350.67160.40370.40080.008
400 c1203dLanguage and Linguisticsu134/565x0.808y1.106z13.00001113.00021.10631.10440.68550.67760.32070.31880.006
400 c3310dLinguistics and Languageu147/617x0.811y1.107z13.00001113.00021.10731.10640.68550.67760.32870.32580.006