Faktor vpliva za serijsko publikacijo Stochastic Environmental Research and Risk Assessment za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Stochastic Environmental Research and Risk Assessment
ISSN 1436-3240
Faktor vpliva 1.211
Država Germany

Uvrstitve Science Edition (SE)

2213 2300 2312 2304 2305
Safety, Risk, Reliability and Quality General Environmental Science Water Science and Technology Environmental Chemistry Environmental Engineering
Uvrstitev 50/145 40/198 39/201 33/102 30/116
Četrtina 2 1 1 2 2
IFx 1.021 0.791 0.793 1.050 0.953
IFmax 1. četrtine 4.935 3.065 3.303 4.805 4.760
IFmin 1. četrtine 1.379 0.994 1.144 1.302 1.223
IFmax 2. četrtine 1.372 0.984 1.139 1.277 1.211
IFmin 2. četrtine 0.803 0.635 0.674 0.932 0.826
IFmax 3. četrtine 0.794 0.633 0.672 0.908 0.824
IFmin 3. četrtine 0.480 0.336 0.412 0.644 0.529
IFmax 4. četrtine 0.470 0.334 0.407 0.625 0.527
IFmin 4. četrtine 0.027 0.010 0.003 0.047 0.005
ID=299436 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2017cStochastic Environmental Research and Risk AssessmenteGermanyj1.211
200 e1436-3240
210 a1436-3259
300 c2213dSafety, Risk, Reliability and Qualityu50/145x1.021y0.803z1.3720214.93521.37931.37240.80350.79460.48070.47080.027
300 c2300dGeneral Environmental Scienceu40/198x0.791y0.994z3.0650113.06520.99430.98440.63550.63360.33670.33480.010
300 c2312dWater Science and Technologyu39/201x0.793y1.144z3.3030113.30321.14431.13940.67450.67260.41270.40780.003
300 c2304dEnvironmental Chemistryu33/102x1.050y0.932z1.2770214.80521.30231.27740.93250.90860.64470.62580.047
300 c2305dEnvironmental Engineeringu30/116x0.953y0.826z1.2110214.76021.22331.21140.82650.82460.52970.52780.005