Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Applied Behavior Analysis za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Journal of Applied Behavior Analysis
ISSN 0021-8855/1938-3703
Faktor vpliva 1.510
Država United States

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 3202 1211
Sociology and Political Science Applied Psychology Philosophy
Uvrstitev 152/1047 34/207 29/445
Četrtina 1 1 1
IFx 0.911 1.037 0.739
IFmax 1. četrtine 7.039 5.312 13.000
IFmin 1. četrtine 1.203 1.337 0.997
IFmax 2. četrtine 1.201 1.330 0.994
IFmin 2. četrtine 0.755 0.949 0.608
IFmax 3. četrtine 0.754 0.948 0.601
IFmin 3. četrtine 0.410 0.537 0.294
IFmax 4. četrtine 0.409 0.520 0.291
IFmin 4. četrtine 0.005 0.027 0.001
ID=297487 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2017cJournal of Applied Behavior AnalysiseUnited Statesj1.510
200 e0021-8855
210 a1938-3703
400 c3312dSociology and Political Scienceu152/1047x0.911y1.203z7.0390117.03921.20331.20140.75550.75460.41070.40980.005
400 c3202dApplied Psychologyu34/207x1.037y1.337z5.3120115.31221.33731.33040.94950.94860.53770.52080.027
400 c1211dPhilosophyu29/445x0.739y0.997z13.00001113.00020.99730.99440.60850.60160.29470.29180.001