Faktor vpliva za serijsko publikacijo Acta Agriculturae Scandinavica - Section B Soil and Plant Science za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Acta Agriculturae Scandinavica - Section B Soil and Plant Science
ISSN 0906-4710
Faktor vpliva 0.747
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

1102 1111
Agronomy and Crop Science Soil Science
Uvrstitev 148/322 65/118
Četrtina 2 3
IFx 0.760 0.880
IFmax 1. četrtine 3.949 3.949
IFmin 1. četrtine 1.001 1.117
IFmax 2. četrtine 1.000 1.112
IFmin 2. četrtine 0.695 0.767
IFmax 3. četrtine 0.694 0.760
IFmin 3. četrtine 0.428 0.507
IFmax 4. četrtine 0.419 0.503
IFmin 4. četrtine 0.001 0.036
ID=296835 LN 296835 004 V1 29.08.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2296835
100 a2017cActa Agriculturae Scandinavica - Section B Soil and Plant ScienceeUnited Kingdomj0.747
110 f0906-4710
200 e0906-4710
210 a1651-1913
300 c1102dAgronomy and Crop Scienceu148/322x0.760y0.695z1.0000213.94921.00131.00040.69550.69460.42870.41980.001
300 c1111dSoil Scienceu65/118x0.880y0.507z0.7600313.94921.11731.11240.76750.76060.50770.50380.036