Faktor vpliva za serijsko publikacijo Time, Astronomy, and Calendars za leto 2016

Leto 2016
Naslov serijske publikacije Time, Astronomy, and Calendars
ISSN 2211-632X/2211-6338
Faktor vpliva 0.536

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1207 1211
History and Philosophy of Science Philosophy
Uvrstitev 83/122 221/407
Četrtina 3 3
IFx 0.881 0.683
IFmax 1. četrtine 7.820 3.202
IFmin 1. četrtine 1.087 0.923
IFmax 2. četrtine 1.073 0.921
IFmin 2. četrtine 0.732 0.592
IFmax 3. četrtine 0.718 0.590
IFmin 3. četrtine 0.477 0.282
IFmax 4. četrtine 0.469 0.281
IFmin 4. četrtine 0.002 0.000
ID=286425 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2016cTime, Astronomy, and Calendarsj0.536
200 e2211-632X
210 a2211-6338
400 c1207dHistory and Philosophy of Scienceu83/122x0.881y0.477z0.7180317.82021.08731.07340.73250.71860.47770.46980.002
400 c1211dPhilosophyu221/407x0.683y0.282z0.5900313.20220.92330.92140.59250.59060.28270.28180.000