Faktor vpliva za serijsko publikacijo RSC Advances za leto 2016

Leto 2016
Naslov serijske publikacije RSC Advances
ISSN 2046-2069
Faktor vpliva 0.762
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

1600 1500
General Chemistry General Chemical Engineering
Uvrstitev 153/382 107/272
Četrtina 2 2
IFx 0.855 0.787
IFmax 1. četrtine 10.419 9.152
IFmin 1. četrtine 1.028 1.065
IFmax 2. četrtine 1.026 1.042
IFmin 2. četrtine 0.639 0.636
IFmax 3. četrtine 0.638 0.630
IFmin 3. četrtine 0.338 0.361
IFmax 4. četrtine 0.335 0.356
IFmin 4. četrtine 0.008 0.004
ID=281337 LN 281337 004 V1 12.09.2019 SNIP::IZUM Copied 0
001 2281341
100 a2016cRSC AdvanceseUnited Kingdomj0.762
110 f2046-2069
200 e2046-2069
300 c1600dGeneral Chemistryu153/382x0.855y0.639z1.02602110.41921.02831.02640.63950.63860.33870.33580.008
300 c1500dGeneral Chemical Engineeringu107/272x0.787y0.636z1.0420219.15221.06531.04240.63650.63060.36170.35680.004