Faktor vpliva za serijsko publikacijo Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung za leto 2016

Leto 2016
Naslov serijske publikacije Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung
ISSN 0947-7411
Faktor vpliva 0.871
Država Germany

Uvrstitve Science Edition (SE)

1507 3104
Fluid Flow and Transfer Processes Condensed Matter Physics
Uvrstitev 17/50 163/406
Četrtina 2 2
IFx 0.740 0.960
IFmax 1. četrtine 2.363 9.667
IFmin 1. četrtine 0.969 1.131
IFmax 2. četrtine 0.926 1.116
IFmin 2. četrtine 0.567 0.760
IFmax 3. četrtine 0.554 0.756
IFmin 3. četrtine 0.305 0.469
IFmax 4. četrtine 0.262 0.461
IFmin 4. četrtine 0.033 0.003
ID=270721 LN 270721 004 V1 08.11.2017 SNIP::IZUM Copied 0
001 2270721
100 a2016cHeat and Mass Transfer/Waerme- und StoffuebertragungeGermanyj0.871
110 f0947-7411
200 e0947-7411
300 c1507dFluid Flow and Transfer Processesu17/50x0.740y0.567z0.9260212.36320.96930.92640.56750.55460.30570.26280.033
300 c3104dCondensed Matter Physicsu163/406x0.960y0.760z1.1160219.66721.13131.11640.76050.75660.46970.46180.003