Faktor vpliva za serijsko publikacijo Biomaterials za leto 2016

Leto 2016
Naslov serijske publikacije Biomaterials
ISSN 0142-9612
Faktor vpliva 1.885
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

1304 1502 2211 2502 2503
Biophysics Bioengineering Mechanics of Materials Biomaterials Ceramics and Composites
Uvrstitev 3/124 10/138 29/337 6/76 11/93
Četrtina 1 1 1 1 1
IFx 0.780 0.880 0.990 0.930 0.890
IFmax 1. četrtine 3.393 7.649 11.387 2.396 7.741
IFmin 1. četrtine 1.069 1.076 1.256 1.211 1.075
IFmax 2. četrtine 1.062 1.072 1.241 1.138 1.037
IFmin 2. četrtine 0.721 0.692 0.784 0.895 0.687
IFmax 3. četrtine 0.704 0.672 0.782 0.867 0.678
IFmin 3. četrtine 0.448 0.364 0.436 0.540 0.402
IFmax 4. četrtine 0.436 0.353 0.427 0.539 0.394
IFmin 4. četrtine 0.005 0.035 0.001 0.146 0.021
ID=264989 LN 264989 004 V1 29.08.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2264989
100 a2016cBiomaterialseUnited Kingdomj1.885
110 f0142-9612
200 e0142-9612
300 c1304dBiophysicsu3/124x0.780y1.069z3.3930113.39321.06931.06240.72150.70460.44870.43680.005
300 c1502dBioengineeringu10/138x0.880y1.076z7.6490117.64921.07631.07240.69250.67260.36470.35380.035
300 c2211dMechanics of Materialsu29/337x0.990y1.256z11.38701111.38721.25631.24140.78450.78260.43670.42780.001
300 c2502dBiomaterialsu6/76x0.930y1.211z2.3960112.39621.21131.13840.89550.86760.54070.53980.146
300 c2503dCeramics and Compositesu11/93x0.890y1.075z7.7410117.74121.07531.03740.68750.67860.40270.39480.021