Faktor vpliva za serijsko publikacijo Revista de Administracao Publica za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Revista de Administracao Publica
ISSN 0034-7612/1982-3134
Faktor vpliva 0.511
Država Brazil

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3321
Public Administration
Uvrstitev 86/118
Četrtina 3
IFx 0.903
IFmax 1. četrtine 3.573
IFmin 1. četrtine 1.158
IFmax 2. četrtine 1.120
IFmin 2. četrtine 0.747
IFmax 3. četrtine 0.746
IFmin 3. četrtine 0.470
IFmax 4. četrtine 0.469
IFmin 4. četrtine 0.012
ID=264078 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2015cRevista de Administracao PublicaeBrazilj0.511
200 e0034-7612
210 a1982-3134
400 c3321dPublic Administrationu86/118x0.903y0.470z0.7460313.57321.15831.12040.74750.74660.47070.46980.012