Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Journal of Electronic Governance za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije International Journal of Electronic Governance
ISSN 1742-7509/1742-7517
Faktor vpliva 0.616
Država Switzerland

Uvrstitve Science Edition (SE)

1706
Computer Science Applications
Uvrstitev 359/539
Četrtina 3
IFx 1.158
IFmax 1. četrtine 15.993
IFmin 1. četrtine 1.490
IFmax 2. četrtine 1.488
IFmin 2. četrtine 0.868
IFmax 3. četrtine 0.865
IFmin 3. četrtine 0.477
IFmax 4. četrtine 0.473
IFmin 4. četrtine 0.005

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3321 3312
Public Administration Sociology and Political Science
Uvrstitev 72/118 592/978
Četrtina 3 3
IFx 0.903 0.915
IFmax 1. četrtine 3.573 5.566
IFmin 1. četrtine 1.158 1.226
IFmax 2. četrtine 1.120 1.224
IFmin 2. četrtine 0.747 0.752
IFmax 3. četrtine 0.746 0.751
IFmin 3. četrtine 0.470 0.435
IFmax 4. četrtine 0.469 0.434
IFmin 4. četrtine 0.012 0.003
ID=262274 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2015cInternational Journal of Electronic GovernanceeSwitzerlandj0.616
200 e1742-7509
210 a1742-7517
300 c1706dComputer Science Applicationsu359/539x1.158y0.477z0.86503115.99321.49031.48840.86850.86560.47770.47380.005
400 c3321dPublic Administrationu72/118x0.903y0.470z0.7460313.57321.15831.12040.74750.74660.47070.46980.012
400 c3312dSociology and Political Scienceu592/978x0.915y0.435z0.7510315.56621.22631.22440.75250.75160.43570.43480.003