Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Journal of Computational Methods in Engineering Science and Mechanics za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije International Journal of Computational Methods in Engineering Science and Mechanics
ISSN 1550-2287/1550-2295
Faktor vpliva 0.635
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2605 2206
Computational Mathematics Computational Mechanics
Uvrstitev 99/135 32/51
Četrtina 3 3
IFx 1.091 0.904
IFmax 1. četrtine 5.393 3.015
IFmin 1. četrtine 1.413 1.261
IFmax 2. četrtine 1.404 1.248
IFmin 2. četrtine 0.941 0.859
IFmax 3. četrtine 0.939 0.856
IFmin 3. četrtine 0.621 0.466
IFmax 4. četrtine 0.603 0.461
IFmin 4. četrtine 0.032 0.103
ID=261951 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2015cInternational Journal of Computational Methods in Engineering Science and MechanicseUnited Kingdomj0.635
200 e1550-2287
210 a1550-2295
300 c2605dComputational Mathematicsu99/135x1.091y0.621z0.9390315.39321.41331.40440.94150.93960.62170.60380.032
300 c2206dComputational Mechanicsu32/51x0.904y0.466z0.8560313.01521.26131.24840.85950.85660.46670.46180.103