Faktor vpliva za serijsko publikacijo Canadian Public Administration za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Canadian Public Administration
ISSN 0008-4840/1754-7121
Faktor vpliva 0.646
Država United States

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 3321
Sociology and Political Science Public Administration
Uvrstitev 570/978 66/118
Četrtina 3 3
IFx 0.915 0.903
IFmax 1. četrtine 5.566 3.573
IFmin 1. četrtine 1.226 1.158
IFmax 2. četrtine 1.224 1.120
IFmin 2. četrtine 0.752 0.747
IFmax 3. četrtine 0.751 0.746
IFmin 3. četrtine 0.435 0.470
IFmax 4. četrtine 0.434 0.469
IFmin 4. četrtine 0.003 0.012
ID=261753 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2015cCanadian Public AdministrationeUnited Statesj0.646
200 e0008-4840
210 a1754-7121
400 c3312dSociology and Political Scienceu570/978x0.915y0.435z0.7510315.56621.22631.22440.75250.75160.43570.43480.003
400 c3321dPublic Administrationu66/118x0.903y0.470z0.7460313.57321.15831.12040.74750.74660.47070.46980.012