Faktor vpliva za serijsko publikacijo Revue Francaise d'Administration Publique za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Revue Francaise d'Administration Publique
ISSN 0152-7401
Faktor vpliva 0.746
Država France

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3321 3312
Public Administration Sociology and Political Science
Uvrstitev 61/118 499/978
Četrtina 3 3
IFx 0.903 0.915
IFmax 1. četrtine 3.573 5.566
IFmin 1. četrtine 1.158 1.226
IFmax 2. četrtine 1.120 1.224
IFmin 2. četrtine 0.747 0.752
IFmax 3. četrtine 0.746 0.751
IFmin 3. četrtine 0.470 0.435
IFmax 4. četrtine 0.469 0.434
IFmin 4. četrtine 0.012 0.003
ID=260017 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2015cRevue Francaise d'Administration PubliqueeFrancej0.746
200 e0152-7401
400 c3321dPublic Administrationu61/118x0.903y0.470z0.7460313.57321.15831.12040.74750.74660.47070.46980.012
400 c3312dSociology and Political Scienceu499/978x0.915y0.435z0.7510315.56621.22631.22440.75250.75160.43570.43480.003