Faktor vpliva za serijsko publikacijo French Historical Studies za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije French Historical Studies
ISSN 0016-1071/1527-5493
Faktor vpliva 1.420
Država United States

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1202
History
Uvrstitev 79/839
Četrtina 1
IFx 0.705
IFmax 1. četrtine 10.879
IFmin 1. četrtine 0.968
IFmax 2. četrtine 0.963
IFmin 2. četrtine 0.595
IFmax 3. četrtine 0.594
IFmin 3. četrtine 0.266
IFmax 4. četrtine 0.264
IFmin 4. četrtine 0.003
ID=252615 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2015cFrench Historical StudieseUnited Statesj1.420
200 e0016-1071
210 a1527-5493
400 c1202dHistoryu79/839x0.705y0.968z10.87901110.87920.96830.96340.59550.59460.26670.26480.003