Faktor vpliva za serijsko publikacijo Information Technology for Development za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Information Technology for Development
ISSN 0268-1102/1554-0170
Faktor vpliva 1.573
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

1706
Computer Science Applications
Uvrstitev 122/539
Četrtina 1
IFx 1.158
IFmax 1. četrtine 15.993
IFmin 1. četrtine 1.490
IFmax 2. četrtine 1.488
IFmin 2. četrtine 0.868
IFmax 3. četrtine 0.865
IFmin 3. četrtine 0.477
IFmax 4. četrtine 0.473
IFmin 4. četrtine 0.005

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3303 3321
Development Public Administration
Uvrstitev 22/203 13/118
Četrtina 1 1
IFx 0.833 0.903
IFmax 1. četrtine 3.022 3.573
IFmin 1. četrtine 1.153 1.158
IFmax 2. četrtine 1.147 1.120
IFmin 2. četrtine 0.709 0.747
IFmax 3. četrtine 0.706 0.746
IFmin 3. četrtine 0.408 0.470
IFmax 4. četrtine 0.400 0.469
IFmin 4. četrtine 0.007 0.012
ID=251906 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2015cInformation Technology for DevelopmenteUnited Kingdomj1.573
200 e0268-1102
210 a1554-0170
300 c1706dComputer Science Applicationsu122/539x1.158y1.490z15.99301115.99321.49031.48840.86850.86560.47770.47380.005
400 c3303dDevelopmentu22/203x0.833y1.153z3.0220113.02221.15331.14740.70950.70660.40870.40080.007
400 c3321dPublic Administrationu13/118x0.903y1.158z3.5730113.57321.15831.12040.74750.74660.47070.46980.012