Faktor vpliva za serijsko publikacijo Regulation and Governance za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Regulation and Governance
ISSN 1748-5983/1748-5991
Faktor vpliva 2.013
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 3308 3321
Sociology and Political Science Law Public Administration
Uvrstitev 67/978 19/531 7/118
Četrtina 1 1 1
IFx 0.915 0.773 0.903
IFmax 1. četrtine 5.566 4.592 3.573
IFmin 1. četrtine 1.226 0.991 1.158
IFmax 2. četrtine 1.224 0.990 1.120
IFmin 2. četrtine 0.752 0.661 0.747
IFmax 3. četrtine 0.751 0.660 0.746
IFmin 3. četrtine 0.435 0.355 0.470
IFmax 4. četrtine 0.434 0.354 0.469
IFmin 4. četrtine 0.003 0.004 0.012
ID=250780 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2015cRegulation and GovernanceeUnited Kingdomj2.013
200 e1748-5983
210 a1748-5991
400 c3312dSociology and Political Scienceu67/978x0.915y1.226z5.5660115.56621.22631.22440.75250.75160.43570.43480.003
400 c3308dLawu19/531x0.773y0.991z4.5920114.59220.99130.99040.66150.66060.35570.35480.004
400 c3321dPublic Administrationu7/118x0.903y1.158z3.5730113.57321.15831.12040.74750.74660.47070.46980.012