Faktor vpliva za serijsko publikacijo Public Administration Review za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Public Administration Review
ISSN 0033-3352/1540-6210
Faktor vpliva 2.368
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 3321 1406
Sociology and Political Science Public Administration Marketing
Uvrstitev 40/978 5/118 7/140
Četrtina 1 1 1
IFx 0.915 0.903 1.037
IFmax 1. četrtine 5.566 3.573 4.121
IFmin 1. četrtine 1.226 1.158 1.452
IFmax 2. četrtine 1.224 1.120 1.430
IFmin 2. četrtine 0.752 0.747 0.864
IFmax 3. četrtine 0.751 0.746 0.860
IFmin 3. četrtine 0.435 0.470 0.432
IFmax 4. četrtine 0.434 0.469 0.425
IFmin 4. četrtine 0.003 0.012 0.057
ID=250331 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2015cPublic Administration RevieweUnited Kingdomj2.368
200 e0033-3352
210 a1540-6210
400 c3312dSociology and Political Scienceu40/978x0.915y1.226z5.5660115.56621.22631.22440.75250.75160.43570.43480.003
400 c3321dPublic Administrationu5/118x0.903y1.158z3.5730113.57321.15831.12040.74750.74660.47070.46980.012
400 c1406dMarketingu7/140x1.037y1.452z4.1210114.12121.45231.43040.86450.86060.43270.42580.057