Faktor vpliva za serijsko publikacijo Applied Energy za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Applied Energy
ISSN 0306-2619
Faktor vpliva 2.564
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2210 2100 2215 2308
Mechanical Engineering General Energy Building and Construction Management, Monitoring, Policy and Law
Uvrstitev 21/535 1/56 3/147 4/254
Četrtina 1 1 1 1
IFx 0.984 0.707 0.860 0.850
IFmax 1. četrtine 9.037 2.564 3.127 3.255
IFmin 1. četrtine 1.280 1.113 1.098 1.134
IFmax 2. četrtine 1.276 1.090 1.089 1.126
IFmin 2. četrtine 0.781 0.589 0.687 0.770
IFmax 3. četrtine 0.780 0.562 0.685 0.768
IFmin 3. četrtine 0.443 0.300 0.403 0.385
IFmax 4. četrtine 0.440 0.258 0.402 0.383
IFmin 4. četrtine 0.005 0.013 0.004 0.005
ID=250185 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2015cApplied EnergyeUnited Kingdomj2.564
200 e0306-2619
210 a1872-9118
300 c2210dMechanical Engineeringu21/535x0.984y1.280z9.0370119.03721.28031.27640.78150.78060.44370.44080.005
300 c2100dGeneral Energyu1/56x0.707y1.113z2.5640112.56421.11331.09040.58950.56260.30070.25880.013
300 c2215dBuilding and Constructionu3/147x0.860y1.098z3.1270113.12721.09831.08940.68750.68560.40370.40280.004
300 c2308dManagement, Monitoring, Policy and Lawu4/254x0.850y1.134z3.2550113.25521.13431.12640.77050.76860.38570.38380.005