Faktor vpliva za serijsko publikacijo Administrative Science Quarterly za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Administrative Science Quarterly
ISSN 0001-8392/1930-3815
Faktor vpliva 2.809
Država United States

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 3321 1201
Sociology and Political Science Public Administration Arts and Humanities (miscellaneous)
Uvrstitev 19/978 4/118 5/260
Četrtina 1 1 1
IFx 0.915 0.903 1.007
IFmax 1. četrtine 5.566 3.573 4.414
IFmin 1. četrtine 1.226 1.158 1.356
IFmax 2. četrtine 1.224 1.120 1.349
IFmin 2. četrtine 0.752 0.747 0.938
IFmax 3. četrtine 0.751 0.746 0.937
IFmin 3. četrtine 0.435 0.470 0.565
IFmax 4. četrtine 0.434 0.469 0.559
IFmin 4. četrtine 0.003 0.012 0.009
ID=250057 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2015cAdministrative Science QuarterlyeUnited Statesj2.809
200 e0001-8392
210 a1930-3815
400 c3312dSociology and Political Scienceu19/978x0.915y1.226z5.5660115.56621.22631.22440.75250.75160.43570.43480.003
400 c3321dPublic Administrationu4/118x0.903y1.158z3.5730113.57321.15831.12040.74750.74660.47070.46980.012
400 c1201dArts and Humanities (miscellaneous)u5/260x1.007y1.356z4.4140114.41421.35631.34940.93850.93760.56570.55980.009