Faktor vpliva za serijsko publikacijo Acta Geographica Slovenica za leto 2014

Leto 2014
Naslov serijske publikacije Acta Geographica Slovenica
ISSN 1581-6613
Faktor vpliva 1.199

Uvrstitve Science Edition (SE)

1900
General Earth and Planetary Sciences
Uvrstitev 34/181
Četrtina 1
IFx 0.849
IFmax 1. četrtine 10.414
IFmin 1. četrtine 1.053
IFmax 2. četrtine 1.046
IFmin 2. četrtine 0.634
IFmax 3. četrtine 0.632
IFmin 3. četrtine 0.344
IFmax 4. četrtine 0.342
IFmin 4. četrtine 0.009

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3305
Geography, Planning and Development
Uvrstitev 117/581
Četrtina 1
IFx 0.834
IFmax 1. četrtine 5.538
IFmin 1. četrtine 1.088
IFmax 2. četrtine 1.080
IFmin 2. četrtine 0.686
IFmax 3. četrtine 0.685
IFmin 3. četrtine 0.405
IFmax 4. četrtine 0.404
IFmin 4. četrtine 0.004
ID=232628 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2014cActa Geographica Slovenicaj1.199
200 e1581-6613
210 a1581-8314
300 c1900dGeneral Earth and Planetary Sciencesu34/181x0.849y1.053z10.41401110.41421.05331.04640.63450.63260.34470.34280.009
400 c3305dGeography, Planning and Developmentu117/581x0.834y1.088z5.5380115.53821.08831.08040.68650.68560.40570.40480.004